Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

اخبار همایش

سخن دبیر

رشد جمعیت و لزوم توسعه پایدار صنعت و کشاورزی از يک سو و کمبود منابع آب به دلیل قرارگیری کشور ایران در موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک و وقوع خشکسالی‌های اخیر از سوی دیگر، مساله کمبود منابع آبی و یا به عبارتی بحران آب در کشور را به صورت جدی مطرح نموده است.

حامیان ما

لوگوی طرح کلان ملی دانش و فناوری بازیافت، پساب‌های شهریف صنعتی و کشاورزی
لوگوی وزارت نیرو لوگوی وزارت جهاد کشاوری لوگوی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
لوگوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
JoomShaper