هزینه های ثبت نام در همایش

صاحبان مقالات پذیرفته شده جهت ارائۀ شفاهی، می بایست حداکثر تا تاریخ 24 دی ماه ثبت نام خود را قطعی کنند. در غیر اینصورت مقالات رزرو جایگزین مقالات مذکور خواهند شد.

هزینه های ثبت نام در کنفرانس به صورت جدول زیر می باشند:

تاریخ

هزینه ثبت نام دانشجویی

(ريال)

هزینه ثبت نام آزاد و هیأت علمی

(ريال)

ثبت نام زود هنگام

تا 25 دی ماه

1000000

1500000

26 الی 2 بهمن

1500000

2000000

 

* هزینه ثبت نام در میزگرد مارون (به استثنای مهمانان مدعو) 3،000،000 ريال می باشد.

قابل واریز به حساب معاونت پژوهشی دانشگاه تهران به شماره 18712067 بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد 187

* هر شرکت کننده با پرداخت هزینه ثبت نام قادر به ارائه حداکثر دو مقاله در کنفرانس خواهد بود. از مقالۀ سوم به بعد به ازای هر مقاله ملزم به پرداخت ٤٠٠٠٠٠ ريال می باشد.

JoomShaper