بازتاب همایش اول بازیافت آب در پایگاه خبری عصر ایران

بازتاب اولین همایش ملی بازیافت آب در پایگاه خبری عصر ایران

وزیر نیرو: روز به روز به سمت بحران آبی در حرکت هستیم
وی افزود: به این ترتیب حدود 40 درصد از جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در سال 2025 به آب سالم دسترسی نخواهند داشت به طوری‌که در این سال از هر پنج نفر مردم جهان، دو نفر دغدغه‌ تامین آب خواهند داشت


بازتاب همایش اول بازیافت آب در پایگاه اینترنتی مشرق

حمید چیت چیان با هشدار نسبت به اینکه روز به روز به سمت بحران آبی در حرکت هستیم گفت: حداکثر میزان مجاز برای استفاده از منابع آب تجدیدشونده 60 درصد است اما اکنون از 120 میلیارد مترمکعب، 96 میلیارد مترمکعب مصرف می شود

مقالات دیگر...

صفحه1 از2

JoomShaper