افراد کلیدی

محمد رضا مهرنیا

 • دبیر همایش

ناصر مهردادی

 • دبیر علمی همایش

سارا نظیف

 • دبیر شورای سیاست گذاری

حسین دلاوری امرئی

 • دبیر اجرایی همایش

رضا فلاح

 • مسئول کمیته علمی

علی رحيم زاده

 • مسئول کمیته ارتباط با صنعت

آیدین مرندی

 • مدیر روابط عمومی و مسئول دبيرخانه

رضا شیخ سفلی

 • دبیر اجرایی کارگاه تخصصی مدیریت و بازیافت آب در صنعت پتروشیمی

کمیته سیاست گذاری همایش

دکتر مهرنیا

 • دبیر همایش

دکتر نظیف

 • دبیر شورای سیاست گذاری همایش

مهندس قانع

 • رئیس کمیته سیاست گذاری و معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

مهندس همتی

 • مدیر کل دفتر برنامه ریزی شرکت مدیریت منابع آب

مهندس درویش

 • معاون محترم دفتر آموزش و تحقیقات وزارت نیرو

مهندس غيائی

 • کارشناس مطالعه انتقال آب شرب به استان های تهران، البرز و قزوین

دکتر امیرنژاد

 • رئیس گروه پژوهش آب و فاضلاب استان تهران

دکتر دلاوری

 • دبیر اجرایی همایش
JoomShaper