اعضای کمیته علمی

دکتر سیروس ابراهیمی

 • دانشگاه صنعتی سهند (دانشکده مهندسی شیمی)

مهندس حسین ابوتراب

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (دفتر مطالعات و بررسی های فنی)

دکتر محمدحسن احرام‌پوش

 • دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (دانشکده بهداشت)

دکتر سید سعید اسلامیان

 • دانشگاه صنعتی اصفهان (دانشکده مهندسی کشاورزی)

دکتر عباس اکبرزاده

 • مرکز تحقیقات آب و فاضلاب

دکتر محمدمهدی امین

 • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دانشکده بهداشت)

دکتر بهنوش امین‌زاده

 • دانشگاه تهران

دکتر مهدی برقعی

 • دانشگاه صنعتی شريف (دانشکده مهندسی شیمی و نفت)

دکتر مجید بغدادی

 • دانشگاه تهران

دکتر بابک بنکدارپور

 • دانشگاه صنعتی امیر کبیر (دانشکده مهندسی)

دکتر امیر پازوکی

 • دانشگاه تهران

دکتر مسعود تابش

 • دانشگاه تهران (دانشکده مهندسی عمران)

دکتر علی ترابیان

 • دانشگاه تهران (دانشکده محیط زیست)

دکتر حمیدرضا تشیعی

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

دکتر اميد توکلی

 • دانشگاه تهران (دانشکده مهندسی شیمی)

دکتر علیرضا حسن‌اقلی

 • مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزی

دکتر ناصر جمشیدی

 • HSE شرکت ملی پتروشیمی

دکتر ناصر رازقی

 • دانشگاه تهران (دانشکده محیط زیست)

دکتر علیرضا سفیانیان

 • دانشگاه صنعتی اصفهان (دانشکده منابع طبیعی)

دکتر ابراهيم شاه‌ قاسمی

 • دانشگاه تهران (دانشکده مهندسی عمران)

دکتر سیدجلال‌الدین شایگان

 • دانشگاه صنعتی شريف (دانشکده مهندسی شیمی و نفت)

دکتر سيدتقی (اميد) نائينی

 • دانشگاه تهران (دانشکده مهندسی عمران)

دکتر سیمین ناصری

 • دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده بهداشت)

دکتر رامين نبی‌زاده

 • دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده بهداشت)

دکتر محسن میرمحمدی

 • دانشگاه تهران

دکتر سید‌عباس شجاع‌ الساداتی

 • دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده مهندسی شیمی)

دکتر غلامعلی شرزه‌ای

 • دانشگاه تهران (دانشکده اقتصاد)

دکتر محمود شوندی

 • پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر محمدحسین صراف زاده

 • دانشگاه تهران (دانشکده مهندسی شیمی)

دکتر حمیدرضا صفوی

 • دانشگاه صنعتی اصفهان (دانشکده مهندسی عمران)

دکتر عبدالرحیم صلوی‌تبار

 • شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

دکتر علی اکبر‌عظیمی

 • دانشگاه تهران (دانشکده محیط زیست)

دکتر امین علیزاده

 • دانشگاه فردوسی مشهد (دانشکده کشاورزی)

دکتر ابوالقاسم علی‌قارداشی

 • دانشگاه صنعت آب و برق- شهید عباسپور (دانشکده مهندسی آب)

دکتر مهرداد فرهادیان اصفهانی

 • دانشگاه اصفهان (گروه مهندسی شیمی)

دکتر هدايت فهمی

 • وزارت نيرو

دکتر کریم قاسمی‌پناه

 • پژوهشگاه نفت (پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی)

دکتر محمد کارآموز

 • دانشگاه تهران (دانشکده مهندسی عمران)

دکتر رضا کراچيان

 • دانشگاه تهران (دانشکده مهندسی عمران)

دکتر عبدالمجید لیاقت

 • دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)

دکتر علیرضا مرشدی

 • دفتر پژوهش و توسعه فناوري‌هاي محيط زيست سازمان حفاظت از محیط زیست

دکتر نويد مستوفی

 • دانشگاه تهران (دانشکده مهندسی شیمی)

دکتر محسن مسعودیان

 • دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساری

دکتر علیرضا مصداقی‌نیا

 • دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده بهداشت)

دکتر محمدحسین مهدیان

 • پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر ناصر مهردادي

 • دانشگاه تهران (دانشکده محیط زیست)

دکتر سیمین ناصری

 • دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده بهداشت)

دکتر رامين نبی‌زاده

 • دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده بهداشت)

دکتر غلامرضا نبی‌بيدهندی

 • دانشگاه تهران (دانشکده محيط زيست)

دکتر محسن نصرتي

 • دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده مهندسی شیمی)

دکتر مهرداد نظری‌ها

 • دانشگاه تهران

دکتر سارا نظیف

 • دانشگاه تهران (دانشکده مهندسی عمران)

دکتر منوچهر وثوقی

 • دانشگاه صنعتی شريف (دانشکده مهندسی شیمی)

دکتر بهمن یارقلی

 • مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

دکتر محسن میرمحمدی

 • دانشگاه تهران

دکتر عظیم مجرد

 • شرکت پتروشیمی فجر

دکتر محمد جواد امیری

  • دانشگاه تهران (دانشکده محیط زیست)

دکتر حسن دارابی

  • دانشگاه تهران (دانشکده محیط زیست)
JoomShaper