میزگرد تخصصی پتروشیمی مارون

ميزگرد تخصصی مدیریت و بازیافت آب در صنعت پتروشیمی

 

محورهای ميزگرد:

  • مدیریت منابع آب و بازیافت آن در منطقه ماهشهر
  • بررسی چالش های تصفیه خانه های موجود در صنعت پتروشیمی
  • بررسی چالش های مدیریت منابع آب شرکت های پتروشیمی

 تاریخ برگزاری: 14 بهمن ماه 1393

محل برگزاري: ماهشهر – منطقه ويژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 2 – شرکت پتروشیمی مارون

  • هزینه ثبت نام در میزگرد مارون (به استثنای مهمانان مدعو) 3،000،000 ريال می باشد.

برنامه یکروزه ميزگرد تخصصی به شرح ذیل خواهد بود:

برنامه

زمان

پذیرش ثبت نام کنندگان

9-8

بخش اول

 

قرائت قران پخش سرود

9:10-9

سخنرانی و خوشامد گویی مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی مارون

9:30-9:10

دبیر همایش: تشریح اهداف میزگرد تخصصی و همایش

9:50-9:30

پذیرائی

10:10-9:50

بخش دوم

 

نشست مدیریت منابع آب و بازیافت آن در منطقه ماهشهر

سخنرانی کلیدی

جلسه پرسش و پاسخ

 

10:20-10:10

11:30-10:20

بازدید از تصفیه خانه شرکت

12:30-11:30

ناهار و نماز

13:30-12:30

بخش سوم

 

میزگرد تخصصی بررسی چالش های تصفیه خانه های موجود در صنعت پتروشیمی

سخنرانی کلیدی

جلسه پرسش و پاسخ

13:40-13:30

15-13:40

پذیرایی

15:30-15

بخش چهارم

 

میزگرد تخصصی بررسی چالش های مدیریت منابع آب شرکت های پتروشیمی

سخنرانی کلیدی

جلسه پرسش و پاسخ

15:40-15:30

17-15:40

JoomShaper