اطلاعیه بازدید از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

ضمن عرض پوزش، به اطلاع کلیۀ متقاضیان بازدید از تصفیه خانه جنوب تهران می رساند، که به علت مشکلات پیش آمده، در حال حاضر امکان بازدید از این تصفیه خانه وجود ندارد و برنامه بازدید متعاقبا به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

JoomShaper